Email : info@DrArien.co.za
Phone : +27 (0)12 362 2422

necessities feedback

necessitiesNOV 2014:

Since I’ve started drinking necessities I have so much more energy. I was always tired, but I have energy again and it does not feel like I want to sleep constantly anymore/ Vandat ek necessities drink het ek soveel meer energie! Ek was altyd konstant moeg, maar ek het nou weer krag en voel nie asof ek konstant wil slaap nie. – S van den Berg (age: 17)

JUL – OCT 2014:

This product is absolutely amazing. Unlike other multi-vitamins, I felt a difference form day one. From the first day I took necessities, I felt that I had more energy. I found it easier to get out of bed. I even felt like my concentration improved. necessities gives you a zest for life and helps you reach your full potential in both work and studies. / Hierdie produk is absoluut wonderlik. Ek het ‘n verkil gevoel van dag een af, wat die produk uniek maak teenoor ander vitamienes. Van die eerste keer wat ek necessities gevat het, voel dit of ek meer energie het.Ek vind dit makliker om uit die bed uit te klim in die oggende. Ek het selfs gevoel dat my konsentrasie verbeter het. necessites gee vir jou ‘n nuwe lewenslus en help jou om jou volle potensiaal te bereik by die werk en met jou studies. – S van Wyk (age: 25)

Great vitamins, improves my day / Uitstekende vitamines, dit maak my dag beter – J van Staden (age: 26)

Awesomenecessities. – M Coetzee (age: 25)

Good vitamins, gives great energy / Goeie vitamines, gee uitstekende energie – B Coetzee (age: 26)

I feel more energetic / Ek voel meer energiek – S Schoeman (age: 26)

Best ever. Must for everyone / Beste ooit! ‘n Moet vir almal – C Louw (age: 25)

I could never drink any vitamins as it gave me indigestion, this did not occur with necessities. My energy levels have improved so much / Ek kon nooit vitamines drink nie agv slegte sysvertering, dit was nie die geval met necessities nie. My energie vlakke het so baie verbeter – N Moodley (age: 40’s)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two − 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

sitemap